Dokumenty

Pamiętaj!

– Osoby od 13 do 15 roku życia przy pierwszym wejściu muszą posiadać pisemną zgodę rodzica;
– Dzieci od 3 do 13 roku życia mogą korzystać z obiektu tylko pod okiem rodzica/ opiekuna prawnego lub upoważnionej pisemnie osoby pełnoletniej;
– Opiekun z dzieckiem do lat 8 wchodzi na jednym bilecje;
– Każde wejście zaczyna i kończy się o pełnej godzinie;
– Przy bilecie ulgowym przy wejściu sprawdzane będą dokumenty upoważniające do zniżki (student/uczeń);
– Najlepiej przyjść minimum 15 minut wcześniej;

X