Wytyczne korzystania z Parku Trampolin

Podstawowe zasady i wytyczne korzystania z Parku Trampolin w trakcie epidemii COVID dla klientów Parku Trampolin Jump Szczecin (począwszy od 6. czerwca 2020 r. do odwołania):

 1. Do Parku Trampolin może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Z usług Parku Trampolin nie mogą korzystać osoby, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

 3. Do Parku Trampolin należy wchodzić przez oznaczone wejście i wychodzić z niego przez oznaczone wyjście.

 4. Przed wejściem na salę z trampolinami należy przy wejściu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.

 5. Przed wejściem do sali z trampolinami obowiązuje nakaz zmiany skarpetek na czyste, nieużywane, zarówno w przypadków osob korzystających z trampolin jak i opiekunów.

 6. Nie należy korzystać z basenów z gąbkami.

 7. Nie należy wnosić do Parku Trampolin żadnych zabawek ani innych domowych przedmiotów.

 8. Obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust przez opiekunów.

 9. Należy starać się utrzymywać dystans pomiędzy opiekunami (oraz opiekunami i pracownikami) wynoszący minimum 2 metry.

 10. Należy bezwzględnie i natychmiast stosować się do nakazów pracowników Parku Trampolin w kwestii opuszczenia sali z trampolinami, sal urodzinowych i samego Parku Trampolin.

 11. Nie należy przebywać w Parku Trampolin w trakcie codziennej godzinnej przerwy technicznej.